बंद करा

दवाखाने

ग्रामीण रुग्णालय, जामखेड

तालुका जामखेड, अहमदनगर

ईमेल : rhjamkhed[at]gmail[dot]com
फोन : 02421-221317

ग्रामीण रुग्णालय, ताहाराबाद

ताहाराबाद , तालुका राहुरी, अहमदनगर

ईमेल : rhtaharabad[at]gmail[dot]com
फोन : 02426-257000

ग्रामीण रुग्णालय, नेवासा

तालुका नेवासा , अहमदनगर

ईमेल : msrhnewasa[at]gmail[dot]com
फोन : 02427-244788

ग्रामीण रुग्णालय, पुणतांबा

पुणतांबा , तालुका कोपरगाव, अहमदनगर

ईमेल : rhpuntambaanagar[at]gmail[dot]com
फोन : 02423-274016

ग्रामीण रुग्णालय, बोधेगाव

बोधेगाव, तालुका शेवगाव, अहमदनगर

ईमेल : rhbodhegaonanagar[at]gmail[dot]com
फोन : 02429-240260

ग्रामीण रुग्णालय, राजूर

राजूर , तालुका अकोले, अहमदनगर

ईमेल : rh_rajur[at]rediffmail[dot]com
फोन : 02424-251303

ग्रामीण रुग्णालय, राहता

तालुका राहता , अहमदनगर

ईमेल : msrhrahata[dot]2010[at]rediffmail[dot]com
फोन : 02423-242212

ग्रामीण रुग्णालय, राहुरी

तालुका राहुरी, अहमदनगर

ईमेल : ruralhospitalrahuri[at]rediffmail[dot]com
फोन : 02426-234702

ग्रामीण रुग्णालय, लोणी

लोणी , तालुका राहाता , अहमदनगर

ईमेल : rhloni[at]gmail[dot]com
फोन : 02422-273449

ग्रामीण रुग्णालय, वांबोरी

वांबोरी , तालुका राहुरी , अहमदनगर

ईमेल : rhwambori[at]gmail[dot]com
फोन : 02426-272032