बंद करा

दवाखाने

ग्रामीण रुग्णालय, शेवगाव

तालुका शेवगाव , अहमदनगर

ईमेल : msrhshevgaon[at]rediffmail[dot]com
फोन : 02429-221266

ग्रामीण रुग्णालय, श्रीगोंदा

तालुका श्रीगोंदा , अहमदनगर

ईमेल : rhshrigonda222[at]gmail[dot]com
फोन : 02487-222569

ग्रामीण रुग्णालय, श्रीरामपूर

तालुका श्रीरामपूर, अहमदनगर

ईमेल : rh_shrirampur[at]rediffmail[dot]com
फोन : 02422-241444

ग्रामीण रुग्णालय, समशेरपूर

समशेरपूर , अहमदनगर

ईमेल : rhsamsherpuranagar[at]gmail[dot]com
फोन : 02425-222257

ग्रामीण रुग्णालय, साकुर

साकुर, तालुका संगमनेर, अहमदनगर

ईमेल : rhsakur[at]rediffmail[dot]com
फोन : 02425-275048

जिल्हा रुग्णालय

सारडा कॉलेज समोर, पत्रकार चौक, अहमदनगर - 414001

ईमेल : cshmdngr999[at]rediffmail[dot]com
फोन : 0241-2430506