बंद करा

दवाखाने

उप जिल्हा रुग्णालय कर्जत

उप जिल्हा रुग्णालय, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर

ईमेल : msssdhk[at]rediffmail[dot]com
फोन : 02489-223118

उप जिल्हा रुग्णालय पाथर्डी

उप जिल्हा रुग्णालय, तालुका पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर

ईमेल : sdhpathardi[dot]pathardi[at]gmail[dot]com
फोन : 02428-222469

ग्रामीण रुग्णालय , पारनेर

तालुका पारनेर , अहमदनगर

ईमेल : ruralhospitalparner[at]gmail[dot]com
फोन : 02488-211104

ग्रामीण रुग्णालय , संगमनेर

तालुका संगमनेर, अहमदनगर

ईमेल : msrhsangamner[at]rediffmail[dot]com
फोन : 02425-221265

ग्रामीण रुग्णालय टाकळी ढोकेश्वर

टाकळी ढोकेश्वर , तालुका पारनेर , अहमदनगर

ईमेल : msrhtd[at]gmail[dot]com
फोन : 02488-282230

ग्रामीण रुग्णालय, अकोले

तालुका अकोले, अहमदनगर

ईमेल : msrhakole222[at]rediffmail[dot]com
फोन : 02424-221324

ग्रामीण रुग्णालय, कोतूळ

कोतूळ , तालुका अकोले, अहमदनगर

ईमेल : kotul[dot]akole[at]gmail[dot]com
फोन : 02424-242049

ग्रामीण रुग्णालय, कोपरगाव

तालुका कोपरगाव , अहमदनगर

ईमेल : msrhkop[at]rediffmail[dot]com
फोन : 02423-221020

ग्रामीण रुग्णालय, घोडेगाव

घोडेगांव, तालुका नेवासा, अहमदनगर

ईमेल : MS[dot]RH[dot]Ghodegaon[at]gmail[dot]com
फोन : 02427-236013

ग्रामीण रुग्णालय, चिचोंडी पाटील

चिंचोडी पाटील, तालुका नगर, अहमदनगर

ईमेल : msrhchichondipatil[at]gmail[dot]com
फोन : 0241-2690369