बंद करा

नवीन

चित्र उपलब्ध  नाही आहे

पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर/ ट्रक्सव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा क्र.आव्यमपु/कार्या-19अ/पा/399/2022 दि.27/04/2022 ला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ

प्रकाशित केलेले: 26/05/2022

पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर/ ट्रक्सव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा क्र.आव्यमपु/कार्या-19अ/पा/399/2022 दि.27/04/2022 ला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ  

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

शिर्डी उपविभाग – अकस्मात मृत्यू हरकतींसाठी उद्घोषणा

प्रकाशित केलेले: 20/05/2022

शिर्डी उपविभाग – अकस्मात मृत्यू हरकतींसाठी उद्घोषणा

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

सन २०२२ करीता अहमदनगर जिल्हयातील पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर/ ट्रक्सव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी ठेका देणेकरिता ई-निविदा – प्रथम मुदतवाढ

प्रकाशित केलेले: 18/05/2022

सन २०२२ करीता अहमदनगर जिल्हयातील पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर/ ट्रक्सव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी ठेका देणेकरिता ई-निविदा – प्रथम मुदतवाढ

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

पिण्याचे पाणी पुरवठा संदर्भात ई-निविदा अटी व शर्ती मधील शुद्धीपत्र

प्रकाशित केलेले: 12/05/2022

पिण्याचे पाणी पुरवठा संदर्भात ई-निविदा अटी व शर्ती मधील शुद्धीपत्र

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

नियतकालिक बदल्या – 2022 (अव्वल कारकून , मंडळ अधिकारी , महसूल सहाय्यक, वाहनचालक)

प्रकाशित केलेले: 06/05/2022

नियतकालिक बदल्या – 2022 ( अव्वल कारकून , मंडळ अधिकारी , महसूल सहाय्यक, वाहनचालक)

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा फेरलिलाव क्र. २

प्रकाशित केलेले: 02/05/2022

शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा फेरलिलाव क्र. २

अधिक
Maharashtra Day 2022

महाराष्ट्र दिन २०२२

प्रकाशित केलेले: 01/05/2022

महाराष्ट्र दिन २०२२

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ३१/१२/२०२० या कालावधीची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता सूची

प्रकाशित केलेले: 28/04/2022

दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ३१/१२/२०२० या कालावधीची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता सूची

अधिक