बंद करा

नवीन

चित्र उपलब्ध  नाही आहे

नाशिक पदविधर मतदार संघाची मतदार यादी तयार करण्याच्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणेबाबत

प्रकाशित केलेले: 30/09/2022

नाशिक पदविधर मतदार संघाची मतदार यादी तयार करण्याच्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणेबाबत

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

Aapda Mitra (आपदा मित्र) Registration Form (अहमदनगर)

प्रकाशित केलेले: 27/09/2022

नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

निर्लेखित केलेली शासकीय वाहनांच्या विक्री करिता दर पत्रक मागविणेबाबत सूचना

प्रकाशित केलेले: 20/09/2022

निर्लेखित केलेली शासकीय वाहनांच्या विक्री करिता दर पत्रक मागविणेबाबत सूचना

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

बाह्ययंत्रणेद्वारे तात्पुरत्या स्वरूपात (कंत्राटी) तत्वावर १ शिपाई पद भरती

प्रकाशित केलेले: 14/09/2022

बाह्ययंत्रणेद्वारे तात्पुरत्या स्वरूपात (कंत्राटी) तत्वावर १ शिपाई पद भरती-सहायक संचालक ,नगर रचना अहमदनगर

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

तक्रार निवारण प्राधिकारी या पदाकरीता अर्जाचा नमुना

प्रकाशित केलेले: 07/09/2022

तक्रार निवारण प्राधिकारी या पदाकरीता अर्जाचा नमुना

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

मौजे राशीन ता. कर्जत येथील कुकडी डावा कालवा राशीन वितरिकेवरील लघुवितरिका क्र. २२,२३,२४ व २५ चे कामांकरिता खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस

प्रकाशित केलेले: 07/09/2022

मौजे राशीन ता. कर्जत येथील कुकडी डावा कालवा राशीन वितरिकेवरील लघुवितरिका क्र. २२,२३,२४ व २५ चे कामांकरिता खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

जनावरांमधील लम्पी स्कीन आजारासंदर्भात पशुसंवर्धन विभागातील क्षेत्रिय अधिकारी व कर्मचारी यांचे संपर्क क्रमांक

प्रकाशित केलेले: 02/09/2022

जनावरांमधील लम्पी स्कीन आजारासंदर्भात पशुसंवर्धन विभागातील क्षेत्रिय अधिकारी व कर्मचारी यांचे संपर्क क्रमांक

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

जिल्हा परिषद / पंचायत समिती निवडणूक प्रारूप मतदार यादी

प्रकाशित केलेले: 20/07/2022

जिल्हा परिषद / पंचायत समिती निवडणूक प्रारूप मतदार यादी

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

प्रेस नोट – प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या पात्र शेतक-यांची e-KYC करणेबाबत

प्रकाशित केलेले: 15/07/2022

प्रेस नोट – प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या पात्र शेतक-यांची e-KYC करणेबाबत

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

पर्यावरण सल्लागार नेमणुकीकरीता ई- निविदा (फेर ई-निवेदा)

प्रकाशित केलेले: 08/07/2022

पर्यावरण सल्लागार नेमणुकीकरीता ई- निविदा (फेर ई-निवेदा)

अधिक