बंद करा

नवीन

चित्र उपलब्ध  नाही आहे

पालकमंत्री फेलोशिप पदभरती जाहिरात (अहमदनगर)

प्रकाशित केलेले: 31/05/2023

पालकमंत्री फेलोशिप पदभरती जाहिरात (अहमदनगर)

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

खरडगाव ता.शेवगाव व मुंगी ता.शेवगाव वाळू डेपोसाठी ई-निविदा

प्रकाशित केलेले: 25/05/2023

खरडगाव ता.शेवगाव व मुंगी ता.शेवगाव वाळू डेपोसाठी ई-निविदा

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

अजनूज ता.श्रीगोंदा वाळू डेपोसाठी फेर ई-निविदा

प्रकाशित केलेले: 22/05/2023

अजनूज ता.श्रीगोंदा वाळू डेपोसाठी फेर ई-निविदा

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

नियतकालिक बदल्या सन २०२३

प्रकाशित केलेले: 22/05/2023

नियतकालिक बदल्या सन २०२३ संवर्ग  – महसूल सहाय्यक,  अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी, वाहनचालक

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

दिनांक ०१/०१/२०२३ या अहर्ता दिनांकावर जिल्हास्तरावरील कोतवाल अंतिम जेष्ठता यादी

प्रकाशित केलेले: 19/05/2023

दिनांक ०१/०१/२०२३ या अहर्ता दिनांकावर जिल्हास्तरावरील कोतवाल अंतिम जेष्ठता यादी

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

ई टेंडर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा – प्रथम मुदतवाढ

प्रकाशित केलेले: 16/05/2023

ई टेंडर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा – प्रथम मुदतवाढ

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

अजनूज ता.श्रीगोंदा आणि आश्वी बु, ता.संगमनेर वाळू डेपोसाठी ई-निविदा – द्वितीय मुदतवाढ

प्रकाशित केलेले: 16/05/2023

अजनूज ता.श्रीगोंदा आणि आश्वी बु, ता.संगमनेर वाळू डेपोसाठी ई-निविदा – द्वितीय मुदतवाढ

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

गोवर्धनपूर ता.श्रीरामपूर व पुणतांबा, ता.राहाता वाळू डेपोसाठी फेर ई-निविदा

प्रकाशित केलेले: 11/05/2023

गोवर्धनपूर ता.श्रीरामपूर व पुणतांबा, ता.राहाता वाळू डेपोसाठी फेर ई-निविदा

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

अजनूज ता.श्रीगोंदा आणि आश्वी बु, ता.संगमनेर वाळू डेपोसाठी ई-निविदा – प्रथम मुदतवाढ

प्रकाशित केलेले: 09/05/2023

अजनूज ता.श्रीगोंदा आणि आश्वी बु, ता.संगमनेर वाळू डेपोसाठी ई-निविदा – प्रथम मुदतवाढ

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

मौजे नागापुर ता. कर्जत वाळू डेपोकरीता ई निविदा

प्रकाशित केलेले: 08/05/2023

मौजे नागापुर ता. कर्जत वाळू डेपोकरीता ई निविदा

अधिक