बंद करा

नवीन

चित्र उपलब्ध  नाही आहे

०१-०१-२०२३ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठतासूची

प्रकाशित केलेले: 01/02/2023

०१-०१-२०२३ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठतासूची

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

नाशिक विभाग पदवीधर निवडणूक २०२३ मतदाराचे नाव व मतदान केंद्र शोधा

प्रकाशित केलेले: 25/01/2023

नाशिक विभाग पदवीधर निवडणूक २०२३ – मतदाराचे नाव व मतदान केंद्र शोधा https://ceoelection.maharashtra.gov.in/gtsearch/

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

नाशिक विभाग पदवीधर मतदार संघ 2023 अहमदनगर जिल्ह्याचे अंतिम मतदार यादी

प्रकाशित केलेले: 13/01/2023

नाशिक विभाग पदवीधर मतदार संघ 2023 अहमदनगर जिल्ह्याचे अंतिम मतदार यादी बघण्यासाठी येथे क्लिक करा

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

सन २०२३ करीता अहमदनगर जिल्‍ह्यातील पिण्‍याच्‍या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर / ट्रक्‍सव्‍दारे पाणी पुरवठा करण्‍यासाठी ठेका देणेकरिता ई-निविदा

प्रकाशित केलेले: 12/01/2023

सन २०२३ करीता अहमदनगर जिल्‍ह्यातील पिण्‍याच्‍या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर / ट्रक्‍सव्‍दारे पाणी पुरवठा करण्‍यासाठी ठेका देणेकरिता ई-निविदा

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा

प्रकाशित केलेले: 06/01/2023

निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( लिपीक ) मे २०२१ निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( तलाठी ) मे २०२१ निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( लिपीक ) मे २०२२ निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( तलाठी ) मे २०२२

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२२

प्रकाशित केलेले: 06/01/2023

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२२

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

महाराष्ट्र विधानपरिषद नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२२-२०२३ निवडणुकीची सूचना

प्रकाशित केलेले: 04/01/2023

महाराष्ट्र विधानपरिषद नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२२-२०२३ निवडणुकीची सूचना

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघासाठी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची सूचना

प्रकाशित केलेले: 30/12/2022

नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघासाठी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची सूचना बघण्यासाठी येथे क्लिक करा

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

अहमदनगर जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा लिलाव सन २०२२-२३

प्रकाशित केलेले: 29/12/2022

अहमदनगर जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा लिलाव सन २०२२-२३

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण योजनेचे अंमलबजावणीसाठी वाहन भाडे तत्वावर घेणे बाबत (टाटा सुमो/बोलेरो)

प्रकाशित केलेले: 28/12/2022

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण योजनेचे अंमलबजावणीसाठी वाहन भाडे तत्वावर घेणे बाबत (टाटा सुमो/बोलेरो)

अधिक