बंद करा

नवीन

चित्र उपलब्ध  नाही आहे

शिर्डी उपविभाग – अकस्मात मृत्यू हरकतींसाठी उद्घोषणा

प्रकाशित केलेले: 17/01/2022

शिर्डी उपविभाग – अकस्मात मृत्यू हरकतींसाठी उद्घोषणा

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

अहमदनगर येथून अहमदनगर जिल्हयातील सर्व पशुवैद्यकिय दवाखान्यांच्या ठिकाणी द्रवनत्र व द्रवनत्र पात्रांची वाहतूक करणे (2nd Call)

प्रकाशित केलेले: 17/01/2022

अहमदनगर येथून अहमदनगर जिल्हयातील सर्व पशुवैद्यकिय दवाखान्यांच्या ठिकाणी द्रवनत्र व द्रवनत्र पात्रांची वाहतूक करणे (2nd Call)

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

जाहिरात- सन २०२१-२२ ते सन २०२३-२०२४ वर्षासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू/रेती लिलावाकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव (प्रथम फेरी)

प्रकाशित केलेले: 15/01/2022

जाहिरात- सन २०२१-२२ ते सन २०२३-२०२४ वर्षासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू/रेती लिलावाकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव (प्रथम फेरी)

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

अहमदनगर येथून अहमदनगर जिल्हयातील सर्व पशुवैद्यकिय दवाखान्यांच्या ठिकाणी द्रवनत्र व द्रवनत्र पात्रांची वाहतूक करणे

प्रकाशित केलेले: 07/01/2022

अहमदनगर येथून अहमदनगर जिल्हयातील सर्व पशुवैद्यकिय दवाखान्यांच्या ठिकाणी द्रवनत्र व द्रवनत्र पात्रांची वाहतूक करणे

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

शिर्डी, अकोले, पारनेर, कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम २०२१-२२ (अंतिम अधिसूचना कलम १० नुसार)

प्रकाशित केलेले: 28/12/2021

शिर्डी, अकोले, पारनेर, कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम २०२१-२२ (अंतिम अधिसूचना कलम १० नुसार)

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

तलाठी पदभरती सन २०१९ – सुधारित निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

प्रकाशित केलेले: 21/12/2021

तलाठी पदभरती सन २०१९ – सुधारित निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (लिपिक संवर्ग) जुलै २०२१

प्रकाशित केलेले: 08/12/2021

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (लिपिक संवर्ग) जुलै २०२१  

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१

प्रकाशित केलेले: 08/12/2021

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२१ – अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्धी करणेबाबत

प्रकाशित केलेले: 30/11/2021

कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२१ – अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्धी करणेबाबत

अधिक