बंद करा

“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहिण” योजना अर्ज

“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहिण” योजना अर्ज
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहिण” योजना अर्ज 01/07/2024 15/07/2024 पहा (250 KB) सुधारित अर्ज (96 KB) शासन निर्णय - दिनांक २८ जून २०२४ (313 KB) शासन निर्णय - दिनांक ०३ जुलै २०२४ (285 KB)