बंद करा

नगर पालिका

अकोले

मुख्य अधिकारी, अकोले नगरपालिका, अहमदनगर

ईमेल : coakole1[at]gmail[dot]com
फोन : 2424-222317

कर्जत

मुख्य अधिकारी, कर्जत नगरपालिका, अहमदनगर

ईमेल : cokarjat[at]gmail[dot]com
फोन : 2489-222012

कोपरगाव

मुख्य अधिकारी, कोपरगाव नगरपालिका, अहमदनगर

ईमेल : cokopargaon[at]gmail[dot]com
फोन : 2423-223124
Pincode: 423601

जामखेड

मुख्य अधिकारी, जामखेड नगरपालिका, अहमदनगर

ईमेल : cojamkhed1[at]gmail[dot]com
फोन : 2421-221047

देवळाली प्रवरा

मुख्य अधिकारी, देवळाली प्रवरा नगरपालिका, अहमदनगर

ईमेल : deolalipravaraco[at]gmail[dot]com
फोन : 2426-260528

नेवासा

मुख्य अधिकारी, नेवासा नगरपालिका, अहमदनगर

ईमेल : co[dot]newasa[at]gmail[dot]com
फोन : 2427-241225

पाथर्डी

मुख्य अधिकारी, पाथर्डी नगरपालिका, अहमदनगर

ईमेल : copathardi[at]gmail[dot]com
फोन : 2428-222330

पारनेर

मुख्य अधिकारी, पारनेर नगरपालिका, अहमदनगर

ईमेल : coparner[at]gmail[dot]com
फोन : 2488-221558

राहता

मुख्य अधिकारी, राहाता नगरपालिका, अहमदनगर

ईमेल : co[dot]mcrahata[at]gmail[dot]com
फोन : 2423-242280

राहुरी

मुख्य अधिकारी, राहुरी नगरपालिका, अहमदनगर

ईमेल : corahuri[at]gmail[dot]com
फोन : 2426-232401