बंद करा

नगर पालिका

शिर्डी

मुख्य अधिकारी, शिर्डी नगरपालिका, अहमदनगर

ईमेल : coshirdi[at]gmail[dot]com
फोन : 2423-256110

शेवगाव

मुख्य अधिकारी, शेवगाव नगरपालिका, अहमदनगर

ईमेल : coshevgaon[at]gmail[dot]com
फोन : 2429-221241

श्रीगोंदा

मुख्य अधिकारी, श्रीगोंदा नगरपालिका, अहमदनगर

ईमेल : coshrigonda[at]gmail[dot]com
फोन : 2487-222453

श्रीरामपुर

मुख्य अधिकारी, श्रीरामपुर नगरपालिका, अहमदनगर

ईमेल : coshrirampur[at]gmail[dot]com
फोन : 2422-222154

संगमनेर

मुख्य अधिकारी, संगमनेर नगरपालिका, अहमदनगर

ईमेल : cosangmaner[at]gmail[dot]com
फोन : 2425-225308