बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
तक्रार निवारण प्राधिकारी या पदाकरीता अर्जाचा नमुना

तक्रार निवारण प्राधिकारी या पदाकरीता अर्जाचा नमुना

05/09/2022 16/09/2022 पहा (762 KB)
ई पीक पाहणी

ई पीक पाहणी बद्दलची माहिती

06/09/2021 06/09/2022 पहा (186 KB) ई पीक पाहणी प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रम (2 MB) ई पिक पाहणी डेमो सादरीकरण (4 MB) मोबईल अपद्वारे खातेनिहाय आलेली पीकपहाणी तपासणी मार्गदर्शिका (3 MB) ई पिक - सतत विचारले जाणारे प्रश्न (490 KB) ई-पीक तलाठी लॉगिन वापरकर्ता मॅन्युअल (1 MB)
शिर्डी उपविभाग – अकस्मात मृत्यू हरकतींसाठी उद्घोषणा

शिर्डी उपविभाग – अकस्मात मृत्यू हरकतींसाठी उद्घोषणा

14/05/2022 15/08/2022 पहा (641 KB)
प्रेस नोट – प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या पात्र शेतक-यांची e-KYC करणेबाबत

प्रेस नोट – प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या पात्र शेतक-यांची e-KYC करणेबाबत

15/07/2022 31/07/2022 पहा (2 MB)
जिल्हा परिषद / पंचायत समिती निवडणूक प्रारूप मतदार यादी

जिल्हा परिषद / पंचायत समिती निवडणूक प्रारूप मतदार यादी

20/07/2022 28/07/2022 पहा (636 KB)
पर्यावरण सल्लागार नेमणुकीकरीता ई- निविदा (फेर ई-निवेदा)

पर्यावरण सल्लागार नेमणुकीकरीता ई- निविदा (फेर ई-निवेदा)

08/07/2022 15/07/2022 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत म.रा.ए.नि. संस्था द्वारे कार्यरत एआरटी केंद्र, जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथे कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकारी पद भरती

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत म.रा.ए.नि. संस्था द्वारे कार्यरत एआरटी केंद्र, जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथे कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकारी पद भरती

23/06/2022 12/07/2022 पहा (546 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर नूतन इमारत व परिसराम‌ध्ये दैनंदिन स्वच्छता व देखभाल करणेसाठी ई- निविदा सूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर नूतन इमारत व परिसराम‌ध्ये दैनंदिन स्वच्छता व देखभाल करणेसाठी ई- निविदा सूचना

28/06/2022 11/07/2022 पहा (206 KB)
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रारूप प्रभागरचना अधिसूचना

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रारूप प्रभागरचना अधिसूचना

02/06/2022 02/07/2022 पहा (3 MB)
अहमदनगर जिल्हयातील ०९ नगरपरिषदा व ०१ नगरपंचायत मधील अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व व सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या महिलांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम २०२२

अहमदनगर जिल्हयातील ०९ नगरपरिषदा व ०१ नगरपंचायत मधील अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व व सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या महिलांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम २०२२

10/06/2022 01/07/2022 पहा (308 KB)