बंद करा

आपले सरकार सेवा केंद्र

अहमदनगर जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्रांची यादी

अ.क्र. तालुका फाईल
अकोले फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, ६२९केबी)
जामखेड फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६१७केबी)
कर्जत फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६२४केबी)
कोपरगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६२४केबी)
नगर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६४१केबी)
नेवासा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६३२केबी)
पारनेर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६२८केबी)
पाथर्डी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६३२केबी)
राहाता फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६२३केबी)
१० राहुरी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६३२केबी)
११ संगमनेर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६१७केबी)
१२ शेवगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६२८केबी)
१३ श्रीगोंदा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६१७केबी)
१४ श्रीरामपूर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६२४केबी)

भेटा: https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/

स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर | शहर : अहमदनगर | पिन कोड : 414003
फोन : 0241-2345001 | ईमेल : collector[dot]ahmednagar[at]maharashtra[dot]gov[dot]in