बंद करा

तालुक्यातील शाळा

अकोले

जिल्हा परिषद शाळा, अगस्तीनगर, तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर


श्रेणी / प्रकार: प्राथमिक ग्रेड केवळ 1 ते 5 पर्यंत

एम. सी. अहमदनगर

दामोदर विधाते प्राथमिक विद्यालय, जिल्हा अहमदनगर


श्रेणी / प्रकार: ग्रेड 1 ते 8 सह उच्च प्राथमिक

कर्जत

जिल्हा परिषद पंचायत समिती मुले शाळा, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर


श्रेणी / प्रकार: प्राथमिक ग्रेड केवळ 1 ते 5 पर्यंत

कोपरगाव

नगर पालिका स्कूल नं. 7, तालुका कोपरगाव, जिल्हा, अहमदनगर


श्रेणी / प्रकार: ग्रेड 1 ते 8 सह उच्च प्राथमिक

जामखेड

जिल्हा परिषद शाळा, महादेव गल्ली, जामखेड, अहमदनगर


श्रेणी / प्रकार: प्राथमिक ग्रेड केवळ 1 ते 5 पर्यंत

नगर

जिल्हा परिषद शाळा, तालुका नगर जिल्हा अहमदनगर


श्रेणी / प्रकार: जिल्हा परिषद शाळा

नेवासा

जिल्हा परिषद शाळा, तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर


श्रेणी / प्रकार: जिल्हा परिषद शाळा

पाथर्डी

जिल्हा परिषद शाळा, तालुका पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर


श्रेणी / प्रकार: जिल्हा परिषद शाळा

पारनेर

जिल्हा परिषद शाळा, तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर


श्रेणी / प्रकार: जिल्हा परिषद शाळा

राहता

जिल्हा परिषद शाळा, तालुका राहाता जिल्हा अहमदनगर


श्रेणी / प्रकार: जिल्हा परिषद शाळा