बंद करा

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अजनूज ता.श्रीगोंदा वाळू डेपोसाठी फेर ई-निविदा

अजनूज ता.श्रीगोंदा वाळू डेपोसाठी फेर ई-निविदा

22/05/2023 29/05/2023 पहा (5 MB)
ई टेंडर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा – प्रथम मुदतवाढ

ई टेंडर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा – प्रथम मुदतवाढ

15/05/2023 23/05/2023 पहा (1,022 KB) प्रथम मुदतवाढ (129 KB)
महाखनिज ॲपवर सहा चाकी वाहन ऑनलाईन नोंदणी करणेबाबत

महाखनिज ॲपवर सहा चाकी वाहन ऑनलाईन नोंदणी करणेबाबत

04/05/2023 20/05/2023 पहा (971 KB)
अजनूज ता.श्रीगोंदा आणि आश्वी बु, ता.संगमनेर वाळू डेपोसाठी ई-निविदा – द्वितीय मुदतवाढ

अजनूज ता.श्रीगोंदा आणि आश्वी बु, ता.संगमनेर वाळू डेपोसाठी ई-निविदा – द्वितीय मुदतवाढ

16/05/2023 19/05/2023 पहा (633 KB)
ई टेंडर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

ई टेंडर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

24/04/2023 15/05/2023 पहा (1,022 KB)
मौजे नागापुर ता. कर्जत वाळू डेपोकरीता ई निविदा

मौजे नागापुर ता. कर्जत वाळू डेपोकरीता ई निविदा

08/05/2023 15/05/2023 पहा (5 MB)
अजनूज ता.श्रीगोंदा आणि आश्वी बु, ता.संगमनेर वाळू डेपोसाठी ई-निविदा – प्रथम मुदतवाढ

अजनूज ता.श्रीगोंदा आणि आश्वी बु, ता.संगमनेर वाळू डेपोसाठी ई-निविदा – प्रथम मुदतवाढ

09/05/2023 15/05/2023 पहा (380 KB) Ashwi Bu, Tal Sangamner (3 MB) Ajnuj Taluka Shrigonda (3 MB)
गोवर्धनपूर ता.श्रीरामपूर व पुणतांबा, ता.राहाता वाळू डेपोसाठी फेर ई-निविदा

गोवर्धनपूर ता.श्रीरामपूर व पुणतांबा, ता.राहाता वाळू डेपोसाठी फेर ई-निविदा

11/05/2023 15/05/2023 पहा (414 KB) Gowardhanpur Tal. Shrirampur (5 MB) Puntamba Tal. Rahata (5 MB)
गौण खनिज शाखा – वाळू फेर ई-निविदा

गौण खनिज शाखा – वाळू फेर ई-निविदा

06/05/2023 12/05/2023 पहा (107 KB) Tender Chondi (4 MB) Tender Chapadgaon (3 MB)
गाव निंभारी ता. नेवासा जि अहमदनगर वाळू डेपो 25331 ब्रास ऑनलाईन निविदा
गाव निंभारी ता. नेवासा जि अहमदनगर वाळू डेपो 25331 ब्रास ऑनलाईन निविदा
04/05/2023 11/05/2023 पहा (5 MB)