बंद करा

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
पिण्याचे पाणी पुरवठा संदर्भात ई-निविदा अटी व शर्ती मधील शुद्धीपत्र

पिण्याचे पाणी पुरवठा संदर्भात ई-निविदा अटी व शर्ती मधील शुद्धीपत्र

11/05/2022 20/05/2022 पहा (516 KB)
सन २०२२ करीता अहमदनगर जिल्हयातील पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर/ ट्रक्सव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी ठेका देणेकरिता ई-निविदा

सन २०२२ करीता अहमदनगर जिल्हयातील पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर/ ट्रक्सव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी ठेका देणेकरिता ई-निविदा

28/04/2022 18/05/2022 पहा (389 KB)
शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा फेरलिलाव क्र. २

शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा फेरलिलाव क्र. २

02/05/2022 18/05/2022 पहा (6 MB)
शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा ई-लिलाव – व्दितीय फेरी

शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा ई-लिलाव – व्दितीय फेरी

01/04/2022 20/04/2022 पहा (5 MB)
ई-टेंडर टँकरद्वारे पाणी पुरवठा – द्वितीय मुदतवाढ

ई-टेंडर टँकरद्वारे पाणी पुरवठा – द्वितीय मुदतवाढ

22/03/2022 30/03/2022 पहा (218 KB)
वाळू लिलाव सन २०२१-२०२२ सुधारित धोरणानुसार चतुर्थ फेरी

वाळू लिलाव सन २०२१-२०२२ सुधारित धोरणानुसार चतुर्थ फेरी

23/03/2022 29/03/2022 पहा (5 MB)
ई-टेंडर टँकरद्वारे पाणी पुरवठा – प्रथम मुदतवाढ

ई-टेंडर टँकरद्वारे पाणी पुरवठा – प्रथम मुदतवाढ

15/03/2022 22/03/2022 पहा (320 KB) पाणी पुरवठा - प्रथम मुदतवाढ (202 KB)
शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा – ई-निविदा आणि ई-लिलाव – व्दितीय मुदतवाढ

शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा – ई-निविदा आणि ई-लिलाव – व्दितीय मुदतवाढ

17/03/2022 21/03/2022 पहा (6 MB) खाणपट्टा - प्रथम मुदतवाढ (651 KB) खाणपट्टा - व्दितीय मुदतवाढ (646 KB)
वाळू लिलाव सन २०२१-२०२२ सुधारित धोरणानुसार तृतीय फेरी

वाळू लिलाव सन २०२१-२०२२ सुधारित धोरणानुसार तृतीय फेरी

09/03/2022 17/03/2022 पहा (5 MB)
शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा – ई-निविदा आणि ई-लिलाव – प्रथम मुदतवाढ

शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा – ई-निविदा आणि ई-लिलाव – प्रथम मुदतवाढ

10/03/2022 17/03/2022 पहा (6 MB) खाणपट्टा - प्रथम मुदतवाढ (651 KB)