बंद करा

निकाल

निकाल
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (लिपिक संवर्ग) जुलै २०२१

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (लिपिक संवर्ग) जुलै २०२१

 

07/12/2021 07/12/2022 पहा (2 MB)
निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१

07/12/2021 07/12/2022 पहा (6 MB)
महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा मे २०२१ निकालपत्र – लिपिक संवर्ग , तलाठी संवर्ग 23/11/2021 23/11/2022 पहा (194 KB) Clerk RQT Exam 2021 (5 MB) Talathi RQT Exam 2021 (10 MB)
महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा मे २०२२ निकालपत्र – लिपिक संवर्ग , तलाठी संवर्ग

महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा मे २०२२ निकालपत्र – लिपिक संवर्ग , तलाठी संवर्ग

12/10/2022 12/10/2022 पहा (250 KB) तलाठी (9 MB) लिपिक (5 MB)
तलाठी पदभरती २०१९ – ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांची प्रतीक्षा व अंतिम निवड यादी आणि खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची प्रतीक्षा निवड यादी

तलाठी पदभरती २०१९ – ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांची प्रतीक्षा व अंतिम निवड यादी आणि खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची प्रतीक्षा निवड यादी

20/08/2021 20/09/2021 पहा (758 KB)
तलाठी पदभरती २०१९ – अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांना पदस्थापना प्रस्तावित करणेबाबत

तलाठी पदभरती २०१९ – अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांना पदस्थापना प्रस्तावित करणेबाबत

15/02/2021 26/02/2021 पहा (1 MB)
तलाठी पदभरती सन २०१९ – अंतिम निवड यादी आणि प्रतिक्षा यादी

तलाठी पदभरती सन २०१९  – अंतिम निवड यादी आणि प्रतिक्षा यादी

02/02/2021 20/02/2021 पहा (5 MB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) निकालपत्र ऑगस्ट २०१९

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) निकालपत्र ऑगस्ट २०१९

13/11/2019 13/11/2020 पहा (6 MB)
निवड यादी – कोतवाल संवर्गातुन शिपाई (वर्ग -४) पदावर पदोन्नती देणेबाबत

निवड यादी – कोतवाल संवर्गातुन शिपाई (वर्ग -४) पदावर पदोन्नती देणेबाबत

29/05/2020 05/06/2020 पहा (826 KB)
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील तलाठी संवर्गाची एकत्रित गुणांक यादी-२०१९-२०

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील तलाठी संवर्गाची एकत्रित गुणांक यादी – २०१९-२०

15/01/2020 25/01/2020 पहा (1 MB)