बंद करा

निकाल

निकाल
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२०

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२०

15/01/2021 14/01/2022 पहा (2 MB)
निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२०

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२०

15/01/2021 14/01/2022 पहा (418 KB)
तलाठी पदभरती २०१९ – ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांची प्रतीक्षा व अंतिम निवड यादी आणि खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची प्रतीक्षा निवड यादी

तलाठी पदभरती २०१९ – ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांची प्रतीक्षा व अंतिम निवड यादी आणि खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची प्रतीक्षा निवड यादी

20/08/2021 20/09/2021 पहा (758 KB)
तलाठी पदभरती २०१९ – अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांना पदस्थापना प्रस्तावित करणेबाबत

तलाठी पदभरती २०१९ – अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांना पदस्थापना प्रस्तावित करणेबाबत

15/02/2021 26/02/2021 पहा (1 MB)
तलाठी पदभरती सन २०१९ – अंतिम निवड यादी आणि प्रतिक्षा यादी

तलाठी पदभरती सन २०१९  – अंतिम निवड यादी आणि प्रतिक्षा यादी

02/02/2021 20/02/2021 पहा (5 MB)
तलाठी पदभरती २०१९ चे अनुषंगाने निकाल राखून ठेवण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

तलाठी पदभरती २०१९ चे अनुषंगाने निकाल राखून ठेवण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

09/02/2021 20/02/2021 पहा (647 KB)
महसूल अर्हता परीक्षा नोव्हेंबर २०१९ निकालपत्र – तलाठी आणि लिपिक संवर्ग

महसूल अर्हता परीक्षा नोव्हेंबर २०१९ निकालपत्र – तलाठी आणि लिपिक संवर्ग

11/05/2020 31/12/2020 पहा (1 MB) RQT Nov 2019 Result Clerk (962 KB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी २०२० निकालपत्र – लिपिक संवर्ग

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी २०२० निकालपत्र – लिपिक संवर्ग

18/05/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) निकालपत्र ऑगस्ट २०१९

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) निकालपत्र ऑगस्ट २०१९

13/11/2019 13/11/2020 पहा (6 MB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (लिपिक) जुलै २०१९ निकालपत्र

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा (लिपिक) जुलै २०१९ निकालपत्र

23/10/2019 31/10/2020 पहा (2 MB)