बंद करा

निकाल

निकाल
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
तलाठी पदभरती २०२३ – जाहिर प्रगटन 06/06/2024 18/06/2024 पहा (477 KB)
तलाठी पदभरती 2023 – निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

तलाठी पदभरती 2023 – निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

14/03/2024 29/03/2024 पहा (8 MB)
अहमदनगर जिल्हा तलाठी पदभरती 2023 निवड झालेल्या व प्रतिक्षायादीत समाविष्ट उमेदवारांचे बायोमेट्रीक व्हेरीफिकेशन करणेबाबत…

अहमदनगर जिल्हा तलाठी पदभरती 2023 निवड झालेल्या व प्रतिक्षायादीत समाविष्ट उमेदवारांचे बायोमेट्रीक व्हेरीफिकेशन करणेबाबत…

19/03/2024 22/03/2024 पहा (256 KB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी २०२३ निकालपत्र (लिपिक संवर्ग)

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी २०२३ निकालपत्र (लिपिक संवर्ग)

13/06/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( लिपीक ) जानेवारी २०२२

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( लिपीक ) जुलै २०२२

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( तलाठी ) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२२

06/01/2023 31/10/2023 पहा () SSD (Clerk) January 2022 (2 MB) SSD (Clerk) July 2022 (1 MB) SSD (Talathi) August-September 2022 (4 MB)
निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा

निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( लिपीक ) मे २०२१

निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( तलाठी ) मे २०२१

निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( लिपीक ) मे २०२२

निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( तलाठी ) मे २०२२

06/01/2023 31/10/2023 पहा () () RQT (Talathi) May 2021 (10 MB) RQT (Clerk) May 2022 (5 MB) RQT (Talathi) May 2022 (9 MB)
जिल्हास्तरीय कोतवाल संवर्गाची प्रारूप जेष्ठता यादी – 01-01-2023

जिल्हास्तरीय कोतवाल संवर्गाची प्रारूप जेष्ठता यादी – 01-01-2023

11/03/2023 01/04/2023 पहा (4 MB)
महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा मे २०२२ निकालपत्र – लिपिक संवर्ग , तलाठी संवर्ग

महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा मे २०२२ निकालपत्र – लिपिक संवर्ग , तलाठी संवर्ग

12/10/2022 12/10/2022 पहा (250 KB) () लिपिक (5 MB)