बंद करा

जेष्ठता यादी

जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२३

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२३

08/01/2024 31/12/2024 पहा (250 KB) October 2023 (1 MB) November 2023 (1 MB)
जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२३

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२३

14/12/2023 01/12/2024 पहा (250 KB) June 2023 (1 MB) July 2023 (1 MB) August 2023 (1 MB) September 2023 (1 MB)
संग्रह