बंद करा

जेष्ठता यादी

जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षासूची माहे मे २०२२

अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षासूची माहे मे २०२२

27/06/2022 27/06/2023 पहा (386 KB)
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे एप्रिल २०२२ अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे एप्रिल २०२२ अखेर

20/05/2022 20/06/2023 पहा (380 KB)
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे मार्च २०२२ अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे मार्च २०२२ अखेर

20/05/2022 20/05/2023 पहा (380 KB)
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे फेब्रुवारी २०२२ अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे फेब्रुवारी २०२२ अखेर

15/03/2022 15/03/2023 पहा (378 KB)
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे नोव्हेंबर २०२१, डिसेंबर २०२१ व जानेवारी २०२२ अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे नोव्हेंबर २०२१, डिसेंबर २०२१ व जानेवारी २०२२ अखेर

23/02/2022 28/02/2023 पहा (250 KB) नोव्हेंबर २०२१ (386 KB) डिसेंबर २०२१ (391 KB) जानेवारी २०२२ (384 KB)
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे जानेवारी ते एप्रिल २०२१ अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे जानेवारी ते एप्रिल २०२१ अखेर

01/01/2021 01/05/2023 पहा (250 KB) January 2021 (380 KB) February 2021 (387 KB) March 2021 (387 KB) April 2021 (385 KB)
संग्रह