बंद करा

जेष्ठता यादी

जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे मे ते ऑक्टोबर २०२१ अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे मे ते ऑक्टोबर २०२१ अखेर

 

08/10/2021 31/05/2022 पहा (250 KB) मे २०२१ (384 KB) जून २०२१ (385 KB) जुलै २०२१ (400 KB) ऑगस्ट २०२१ (399 KB) सप्टेंबर २०२१ (401 KB) ऑक्टोबर २०२१ (406 KB)
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे जानेवारी ते एप्रिल २०२१ अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे जानेवारी ते एप्रिल २०२१ अखेर

01/01/2021 01/05/2023 पहा (250 KB) January 2021 (380 KB) February 2021 (387 KB) March 2021 (387 KB) April 2021 (385 KB)
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे डिसेंबर २०२० अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे डिसेंबर २०२० अखेर

01/02/2021 01/02/2022 पहा (378 KB)
संग्रह