बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
नविन स्वस्त धान्य दुकान मंजुरीसाठीचा जाहीरनामा 2024 06/07/2024 06/08/2024 पहा (7 MB)
“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहिण” योजना अर्ज 01/07/2024 15/07/2024 पहा (250 KB) सुधारित अर्ज (96 KB) शासन निर्णय - दिनांक २८ जून २०२४ (313 KB) शासन निर्णय - दिनांक ०३ जुलै २०२४ (285 KB)
भुसंपादन कायदा-२०१३ प्राथमिक अधिसूचना कलम-११ मौजे-पिंपळस, ता. राहाता, जि. अहमदनगर येथील राहाता कोर्टासाठी भूसंपादन

भुसंपादन कायदा-२०१३ प्राथमिक अधिसूचना कलम-११ मौजे-पिंपळस, ता. राहाता, जि. अहमदनगर येथील राहाता कोर्टासाठी भूसंपादन

24/06/2024 23/09/2024 पहा (2 MB)
टँकर व बैलगाडीव्दारे करण्यात येत असलेला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, मंजुर खेपा, झालेल्या खेपा बाबत दैनिक अहवाल 11/07/2024 18/07/2024 पहा (329 KB)
शिर्डी महसूल उपविभागातील अकस्मात मृत्यु प्रकरणी हरकतींसाठी उद्‌घोषणा 01/04/2024 31/07/2024 पहा (607 KB)
जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२३

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२३

08/01/2024 31/12/2024 पहा (250 KB) October 2023 (1 MB) November 2023 (1 MB)
जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२३

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२३

14/12/2023 01/12/2024 पहा (250 KB) June 2023 (1 MB) July 2023 (1 MB) August 2023 (1 MB) September 2023 (1 MB)
अधिसूचना – अहमदनगर जिल्हयातील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर तसेच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिर्डी यांचे कार्यक्षेत्रातील तालुके, महसूल मंडळे, तलाठी सझे व गावांची यादी

अधिसूचना – अहमदनगर जिल्हयातील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर तसेच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिर्डी यांचे कार्यक्षेत्रातील तालुके, महसूल मंडळे, तलाठी सझे व गावांची यादी

04/09/2023 30/09/2026 पहा (736 KB)
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ प्राथमिक अधिसूचना

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ प्राथमिक अधिसूचना

11/12/2019 01/12/2025 पहा () Nilwande (2 MB) Mogras-Akole (2 MB) Lohare (2 MB) Gunjalwadi (2 MB)
संग्रह