बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हा खनिज योजनेमध्ये समाविष्ट केलेल्या गटांची यादी व आवश्यक कागदपत्रे

जिल्हा खनिज योजनेमध्ये समाविष्ट केलेल्या गटांची यादी आणि जिल्हा खनिज योजनेमध्ये गटांचा समावेश करणेकामी लागणारी कागदपत्रे

29/11/2022 15/12/2022 पहा (125 KB) List of docs to include in the District Mineral Scheme (131 KB)
पदवीधर मतदारसंघ अपात्र अर्जांची तालुकानिहाय माहिती (ऑफलाइन)

पदवीधर मतदारसंघ अपात्र अर्जांची तालुकानिहाय माहिती (ऑफलाइन)

25/11/2022 30/12/2022 पहा (1 MB)
पदवीधर मतदारसंघ अपात्र अर्जांची तालुकानिहाय माहिती (ऑनलाइन)

पदवीधर मतदारसंघ अपात्र अर्जांची तालुकानिहाय माहिती (ऑनलाइन)

25/11/2022 30/12/2022 पहा (5 MB)
पदवीधर मतदारसंघाची प्रारूप मतदार यादी

पदवीधर मतदारसंघाची प्रारूप मतदार यादी

बघण्यासाठी येथे क्लिक करा

23/11/2022 30/12/2022 पहा (89 KB)
अहमदनगर जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल २०२२

अहमदनगर जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल २०२२

06/11/2022 07/12/2022 पहा (4 MB)
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे जून, जुलै व ऑगस्ट २०२२ अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे जून, जुलै व ऑगस्ट २०२२ अखेर

12/10/2022 12/10/2023 पहा (250 KB) जून २०२२ (407 KB) जुलै २०२२ (425 KB) ऑगस्ट २०२२ (426 KB)
मौजे राशीन ता. कर्जत येथील कुकडी डावा कालवा राशीन वितरिकेवरील लघुवितरिका क्र. २२,२३,२४ व २५ चे कामांकरिता खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस

मौजे राशीन ता. कर्जत येथील कुकडी डावा कालवा राशीन वितरिकेवरील लघुवितरिका क्र. २२,२३,२४ व २५ चे कामांकरिता खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस

07/09/2022 07/09/2023 पहा (1 MB)
खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस – मौजे आढळगाव ता. श्रीगोंदा येथील कुकडी डावा कालव्याची वितरिका क्र. १२ ची चारी क्र.७ व उपचारी क्र.१ करीता

खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस – मौजे आढळगाव ता. श्रीगोंदा येथील कुकडी डावा कालव्याची वितरिका क्र. १२ ची चारी क्र.७ व उपचारी क्र.१ करीता

06/07/2022 06/07/2023 पहा (301 KB)
प्राथमिक अधिसूचना भूसंपादन गाव शिंदे, तालुका कर्जत

प्राथमिक अधिसूचना भूसंपादन गाव शिंदे, तालुका कर्जत

28/06/2022 27/06/2024 पहा (597 KB)
अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षासूची माहे मे २०२२

अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षासूची माहे मे २०२२

27/06/2022 27/06/2023 पहा (386 KB)
संग्रह