बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस – मौजे आढळगाव ता. श्रीगोंदा येथील कुकडी डावा कालव्याची वितरिका क्र. १२ ची चारी क्र.७ व उपचारी क्र.१ करीता

खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस – मौजे आढळगाव ता. श्रीगोंदा येथील कुकडी डावा कालव्याची वितरिका क्र. १२ ची चारी क्र.७ व उपचारी क्र.१ करीता

06/07/2022 06/07/2023 पहा (301 KB)
प्राथमिक अधिसूचना भूसंपादन गाव शिंदे, तालुका कर्जत

प्राथमिक अधिसूचना भूसंपादन गाव शिंदे, तालुका कर्जत

28/06/2022 27/06/2024 पहा (597 KB)
अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षासूची माहे मे २०२२

अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षासूची माहे मे २०२२

27/06/2022 27/06/2023 पहा (386 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र अंतिम निवड यादी (प्रपत्र – क)

आपले सरकार सेवा केंद्र अंतिम निवड यादी (प्रपत्र – क)

18/05/2022 06/02/2023 पहा (1 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र अंतिम निवड यादी २०२०-२१ (प्रपत्र – ड)

आपले सरकार सेवा केंद्र अंतिम निवड यादी २०२०-२१ (प्रपत्र – ड)

02/06/2022 06/02/2023 पहा (787 KB)
निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( लिपीक ) जानेवारी २०२२

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( लिपीक ) जानेवारी २०२२

20/05/2022 20/05/2023 पहा (2 MB)
शिर्डी उपविभाग – अकस्मात मृत्यू हरकतींसाठी उद्घोषणा

शिर्डी उपविभाग – अकस्मात मृत्यू हरकतींसाठी उद्घोषणा

14/05/2022 15/08/2022 पहा (641 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र अंतिम निवड यादी (2020-2021)

आपले सरकार सेवा केंद्र अंतिम निवड यादी (2020-2021)

07/02/2022 06/02/2023 पहा (4 MB)
निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (लिपिक संवर्ग) जुलै २०२१

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (लिपिक संवर्ग) जुलै २०२१

 

07/12/2021 07/12/2022 पहा (2 MB)
निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१

07/12/2021 07/12/2022 पहा (6 MB)
संग्रह