बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अहमदनगर जिल्‍हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्‍यांच्‍या निवड करणेबाबत

अहमदनगर जिल्‍हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्‍यांच्‍या निवड करणेबाबत

23/03/2023 21/04/2023 पहा (278 KB)
ई टेंडर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

ई टेंडर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

12/03/2023 05/04/2023 पहा (297 KB)
निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा

निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( लिपीक ) मे २०२१

निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( तलाठी ) मे २०२१

निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( लिपीक ) मे २०२२

निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( तलाठी ) मे २०२२

06/01/2023 31/10/2023 पहा () RQT (Clerk) May 2021 (5 MB) RQT (Talathi) May 2021 (10 MB) RQT (Clerk) May 2022 (5 MB) RQT (Talathi) May 2022 (9 MB)
निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( लिपीक ) जानेवारी २०२२

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( लिपीक ) जुलै २०२२

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( तलाठी ) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२२

06/01/2023 31/10/2023 पहा () SSD (Clerk) January 2022 (2 MB) SSD (Clerk) July 2022 (1 MB) SSD (Talathi) August-September 2022 (4 MB)
मौजे राशीन ता. कर्जत येथील कुकडी डावा कालवा राशीन वितरिकेवरील लघुवितरिका क्र. २२,२३,२४ व २५ चे कामांकरिता खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस

मौजे राशीन ता. कर्जत येथील कुकडी डावा कालवा राशीन वितरिकेवरील लघुवितरिका क्र. २२,२३,२४ व २५ चे कामांकरिता खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस

07/09/2022 07/09/2023 पहा (1 MB)
खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस – मौजे आढळगाव ता. श्रीगोंदा येथील कुकडी डावा कालव्याची वितरिका क्र. १२ ची चारी क्र.७ व उपचारी क्र.१ करीता

खरेदीपूर्व जाहीर नोटीस – मौजे आढळगाव ता. श्रीगोंदा येथील कुकडी डावा कालव्याची वितरिका क्र. १२ ची चारी क्र.७ व उपचारी क्र.१ करीता

06/07/2022 06/07/2023 पहा (301 KB)
प्राथमिक अधिसूचना भूसंपादन गाव शिंदे, तालुका कर्जत

प्राथमिक अधिसूचना भूसंपादन गाव शिंदे, तालुका कर्जत

28/06/2022 27/06/2024 पहा (597 KB)
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ प्राथमिक अधिसूचना

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ प्राथमिक अधिसूचना

11/12/2019 01/12/2025 पहा (3 MB) Nilwande (2 MB) Mogras-Akole (2 MB) Lohare (2 MB) Gunjalwadi (2 MB)
संग्रह