बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
प्रारूप मतदान केंद्रांची यादी

मतदान केंद्र सुसूत्रीकरण प्रक्रियेंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व 12 विधानसभा मतदारसंघांच्या प्रारूप मतदान केंद्रांची यादी

25/09/2023 03/10/2023 पहा (250 KB) 217-अकोले (एस टी ) (497 KB) 217-संगमनेर (243 KB) 218-शिर्डी (323 KB) 219-कोपरगाव (363 KB) 220-श्रीरामपूर(एस सी ) (675 KB) 221-नेवासा (431 KB) 222-शेवगाव (241 KB) 223-राहुरी (450 KB) 224-पारनेर (548 KB) 225-अहमदनगर शहर (366 KB) 226-श्रीगोंदा (465 KB) 227-कर्जत जामखेड (382 KB)
व्ही. व्ही. पॅट यंत्रे ठेवण्याकरीता लोखंडी रॅक खरेदी करणेसाठी दरपत्रक सादर करणे बाबत

व्ही. व्ही. पॅट यंत्रे ठेवण्याकरीता लोखंडी रॅक खरेदी करणेसाठी दरपत्रक सादर करणे बाबत

26/09/2023 05/10/2023 पहा (775 KB)
म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो अंतर्गत जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती यांचे पॅनल तयार करणेकामी प्राप्त अर्जाची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो अंतर्गत जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती यांचे पॅनल तयार करणेकामी प्राप्त अर्जाची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

13/09/2023 03/10/2023 पहा (3 MB)
अधिसूचना – अहमदनगर जिल्हयातील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर तसेच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिर्डी यांचे कार्यक्षेत्रातील तालुके, महसूल मंडळे, तलाठी सझे व गावांची यादी

अधिसूचना – अहमदनगर जिल्हयातील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर तसेच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिर्डी यांचे कार्यक्षेत्रातील तालुके, महसूल मंडळे, तलाठी सझे व गावांची यादी

04/09/2023 30/09/2026 पहा (736 KB)
जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची मे २०२३

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची मे २०२३

05/07/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे मार्च व एप्रिल २०२३

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे मार्च व एप्रिल २०२३

14/06/2023 31/12/2023 पहा (250 KB) March 2023 (442 KB) April 2023 (429 KB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी २०२३ निकालपत्र (लिपिक संवर्ग)

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी २०२३ निकालपत्र (लिपिक संवर्ग)

13/06/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा

निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( लिपीक ) मे २०२१

निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( तलाठी ) मे २०२१

निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( लिपीक ) मे २०२२

निकालपत्रक – महसुल अर्हता परीक्षा ( तलाठी ) मे २०२२

06/01/2023 31/10/2023 पहा () () RQT (Talathi) May 2021 (10 MB) RQT (Clerk) May 2022 (5 MB) RQT (Talathi) May 2022 (9 MB)
निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( लिपीक ) जानेवारी २०२२

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( लिपीक ) जुलै २०२२

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( तलाठी ) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२२

06/01/2023 31/10/2023 पहा () SSD (Clerk) January 2022 (2 MB) SSD (Clerk) July 2022 (1 MB) SSD (Talathi) August-September 2022 (4 MB)
प्राथमिक अधिसूचना भूसंपादन गाव शिंदे, तालुका कर्जत

प्राथमिक अधिसूचना भूसंपादन गाव शिंदे, तालुका कर्जत

28/06/2022 27/06/2024 पहा (597 KB)
संग्रह