बंद करा

अहमदनगर जिल्‍हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्‍यांच्‍या निवड करणेबाबत

अहमदनगर जिल्‍हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्‍यांच्‍या निवड करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अहमदनगर जिल्‍हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्‍यांच्‍या निवड करणेबाबत

अहमदनगर जिल्‍हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्‍यांच्‍या निवड करणेबाबत

23/03/2023 21/04/2023 पहा (278 KB) शासन निर्णय (207 KB)