बंद करा

जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथील मेडीकल को-ऑर्डीनेटर पदासाठी भरती

जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथील मेडीकल को-ऑर्डीनेटर पदासाठी भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथील मेडीकल को-ऑर्डीनेटर पदासाठी भरती

महात्मा जोतीबा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत ,जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे मेडीकल को-ऑर्डीनेटर ह्या पदसाठी भरती (कंत्राटी पद्धतीने)

29/05/2018 04/06/2018 पहा (120 KB)