बंद करा

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे मार्च व एप्रिल २०२३

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे मार्च व एप्रिल २०२३
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे मार्च व एप्रिल २०२३

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे मार्च व एप्रिल २०२३

14/06/2023 31/12/2023 पहा (250 KB) March 2023 (442 KB) April 2023 (429 KB)