भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
तलाठी पद भरती सन 2019

तलाठी पद भरती सन 2019

28/02/2019 30/03/2019 पहा (1 MB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपा ज्येष्ठता प्रतीक्षासुची सप्टेंबर- 2018

जिल्हास्तरीय अनुकंपा ज्येष्ठता प्रतीक्षासुची सप्टेंबर- 2018

16/10/2018 16/12/2018 पहा (392 KB)
जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथील मेडीकल को-ऑर्डीनेटर पदासाठी भरती

महात्मा जोतीबा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत ,जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे मेडीकल को-ऑर्डीनेटर ह्या पदसाठी भरती (कंत्राटी पद्धतीने)

29/05/2018 04/06/2018 पहा (120 KB)
एआरटी सेंटर, जिल्हा सिव्हिल हॉस्पिटल अहमदनगर येथील फार्मासिस्ट आणि स्टाफ नर्स यांची भरती

एआरटी सेंटर, जिल्हा सिव्हिल हॉस्पिटल अहमदनगर येथील फार्मासिस्ट आणि स्टाफ नर्स यांची भरती (कंत्राटी पद्धतीने)

03/05/2018 25/05/2018 पहा (98 KB)
संवैधानिक लेखापरीक्षकाची नवीन नियुक्तीसाठी कोटेशन नोटीस

अहमदनगर जिल्ह्यासाठी संवैधानिक लेखापरीक्षकाची नवीन नियुक्तीसाठी कोटेशन नोटीस

14/05/2018 19/05/2018 पहा (639 KB)
वैदयकिय पद भरती

जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर मधील मेडिकल ऑफिसरची नियुक्ती (करार पद्धतीने)

18/01/2018 11/02/2018 पहा (2 MB)