बंद करा

शासकीय जमीन डाटा बँक

अ.क्र. तालुका शासकीय जमीन डाटा बँक
कोपरगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, २एमबी) 
नेवासा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, २एमबी) 
कर्जत फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, १८८केबी) 
संगमनेर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, १०४केबी) 
राहता फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, ७५केबी)
पाथर्डी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, १७८केबी)
जामखेड फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, १२७केबी)
राहुरी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, १८६केबी)
नगर तालुका फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, १११केबी)
१० अकोले भाग १ – फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, ९एमबी) 

भाग २ – फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, ८एमबी) 

११ श्रीगोंदा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, १३५केबी)
१२ श्रीरामपूर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, १२१केबी) 
१३ शेवगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, ४४केबी) 
१४ पारनेर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, १४२केबी)