बंद करा

शासकीय जमीन वाटप आदेश – शेवगाव

 

अ.क्र. तालुका गांव स.नं/ग.नं क्षेत्र कोणास प्रदान करण्‍यात आले प्रयोजन आदेश क्रमांक व दिनांक फाईल
1 शेवगांव चापडगांव 559 1 हे 10 आर दादा खंडु वाल्‍हेकर शेती (अतिक्रमण नियमित) क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/06/2014 दि.04/01/2014 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1MB)
2 शेवगांव शेवगांव 942 17 ए 9 गुं. शिवराम कुंडलिक मगर शेतीसाठी No.RB.WS/IV-2642/1971, Dt.06/12/1971 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1MB)
3 शेवगांव आव्‍हाणे बु. 1 1 हे 00 आर जनता शिक्षण प्रसारक मंडळ, दहिगांव ने यांचे गजानन माध्‍यमिक विदयालय, आव्‍हाणे बु. ता.शेवगांव शाळेची इमारत बांधण्‍यासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-3अ/810/2006 दि.16/08/2006 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2MB)
4 शेवगांव खरडगांव 550 14 हे 00 आर मुख्‍य अभियंता, महाराष्‍ट्र राज्‍य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, मुंबई सौर उर्जा प्रकल्‍पासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/699/2019 दि.28/03/2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4MB)
5 शेवगांव दहिगांव ने 236 0 हे 80 आर महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयुत मंडळ 33/11 के.व्‍ही उपकेंद्रासाठी क्र.मह/कार्या/2अ/1154/1998 दि.05/11/1998 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2MB)
6 शेवगांव शेवगांव 287 1 हे 49 आर तालुका क्रिडा संकुल समिती, शेवगांव क्रीडा संकुलासाठी क्र.मह/कार्या/2ज/249/2002 दि.12/03/2003 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4MB)
7 शेवगांव शेवगांव 1109/2 0 हे 80 आर तहसिल कार्यालय शेवगांव प्रशासकीय इमारत  बांधण्‍यासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/113 /2010,31/12/2010 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1MB)
8 शेवगांव शेवगांव सि.स.नं.1652 52.7 चौ.मी. मुख्‍याधिकारी नगर परिषद शेवगांव शिवस्‍मारकारसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/एसआर/1683/2019 ,दि.28/11/2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,5MB)
9 शेवगांव एरंडगांव 260 0 हे 40 आर कार्यकारी अभियंता, महावितरण, नाशिक 33/11 के.व्‍ही केंद्रासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/127/2016 दि.27/01/2016 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2MB)
10 शेवगांव बालमटाकळी गांवठाण 80*62 चेअरमन बालमटाकळी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी, बालमटाकळी, शेवगांव गोडाऊन बांधण्‍यासाठी No.RB.WS/V Dt.  /01/1963 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2MB)
11 शेवगांव दहिगांव ने 277 3 ए जनता शिक्षण प्रसारक मंडळ, दहिगांव शाळेची इमारत व क्रिडांगणासाठी शासन परिपत्रक No.IRF/2362/107764-B ,दि.17/12/1962 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2MB)