बंद करा

वन जमीन

अ.क्र. तालुका  फाईल
अकोले पार्ट १-फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,८एमबी)
पार्ट २-फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,७एमबी)
जामखेड फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६एमबी)
कर्जत पार्ट १- फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,७एमबी)
पार्ट २-फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,८एमबी)
कोपरगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,५एमबी)
नगर शहर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,७एमबी)
नेवासा पार्ट १-फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६एमबी)
पार्ट २-फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,७एमबी)
पारनेर पार्ट १-फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,७एमबी)
पार्ट २-फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,७एमबी)
पाथर्डी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,४एमबी)
राहता फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,२एमबी)
१० राहुरी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,८एमबी)
११ संगमनेर पार्ट १-फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,९एमबी)
पार्ट २-फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,९एमबी)
१२ शेवगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,४एमबी)
१३ श्रीगोंदा पार्ट १-फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,६एमबी)
पार्ट २-फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,५एमबी)
१४ श्रीरामपूर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,७एमबी)