बंद करा

मंडळ अधिकारी व तलाठी

मंडळ अधिकारी व तलाठी यांची तहसील-निहाय माहिती

अ.क्र. तहसील फाइल
नगर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, २१२केबी)
जामखेड फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, १८४केबी)
संगमनेर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, १९०केबी)
कर्जत फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, ४४केबी)
राहाता फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, २५५केबी)
राहुरी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, १६५केबी)
श्रीगोंदा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, ३०३केबी)
नेवासा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, १६४केबी)
पाथर्डी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, १५०केबी)
१० श्रीरामपूर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, २एमबी)
११ पारनेर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, ५०केबी)
१२ अकोले फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, २०७केबी)
१३ शेवगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, १६१केबी)
१४ कोपरगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, ६५६केबी)