बंद करा

मंडळ अधिकारी व तलाठी

मंडळ अधिकारी व तलाठी यांची तहसील-निहाय माहिती

अ.क्र. तहसील फाइल
नगर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,603केबी)
जामखेड फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,362केबी)
संगमनेर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,373केबी)
कर्जत फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,529केबी)
राहाता फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,489केबी)
राहुरी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,518केबी)
श्रीगोंदा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,534केबी)
नेवासा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,520केबी)
पाथर्डी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,517केबी)
१० श्रीरामपूर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,540केबी)
११ पारनेर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,520केबी)
१२ अकोले फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,596केबी)
१३ शेवगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,626केबी)
१४ कोपरगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,505केबी)