बंद करा

दस्तऐवज

Filter Document category wise

गाळा

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
सामाजिक व आर्थिक समालोचन २०२० 24/12/2020 पहा (5 MB)
सामाजिक व आर्थिक समालोचन २०१९ 01/04/2018 पहा (4 MB)
सामाजिक व आर्थिक समालोचन २०१८ 01/04/2017 पहा (3 MB)
सामाजिक व आर्थिक समालोचन २०१७ 01/02/2019 पहा (3 MB)
उपविभागीय अधिकारी नगर भाग अहमदनगर 06/07/2018 पहा (396 KB)
विकासाकडे वाटचाल 19/10/2015 पहा (6 MB)
विकासाच्या दिशा 19/10/2015 पहा (967 KB)
सुशासन पुस्तिका 22/09/2017 पहा (3 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय 01/02/2018 पहा (114 KB)
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण अहमदनगर 29/07/2017 पहा (2 MB)