बंद करा

तहसील कार्यालय

जिल्हयातील १४ तालुक्यांची विभागणी खालीलप्रमाणे सात उपविभागात केलेली आहे.

उपविभागीय अधिकारी, नगर

अ.न. नाव पद
श्री. संजय शिंदे तहसीलदार, नगर
श्री. संजय बिरादार तहसीलदार, नेवासा

उपविभागीय अधिकारी, कर्जत

अ.न. नाव पद
श्री. गणेश माळी तहसीलदार, जामखेड
श्री. गणेश जगदाळे तहसीलदार, कर्जत

उपविभागीय अधिकारी, पाथर्डी

अ.न. नाव पद
श्री. प्रशांत सांगडे तहसीलदार, शेवगाव
श्री. उद्धव नाईक तहसीलदार, पाथर्डी

उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा

अ.न. नाव पद
श्रीमती. गायत्री सैंदाणे तहसीलदार, पारनेर
डॉ. क्षितिजा वाघमारे (काळे) तहसीलदार, श्रीगोंदा

उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर

अ.न. नाव पद
श्री. धीरज मांजरे तहसीलदार, संगमनेर
श्री. सिद्धार्थकुमार मोरे तहसीलदार, अकोले

उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी

अ.न. नाव पद
श्री. अमोल मोरे तहसीलदार, राहाता
श्री. संदीपकुमार भोसले तहसीलदार, कोपरगाव

उपविभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर

अ.न. नाव पद
श्री. मिलींदकुमार वाघ तहसीलदार, श्रीरामपूर
श्री. नामदेव पाटील तहसीलदार, राहुरी