बंद करा

कोणाचे कोण

भागामध्ये कोण-कोण नुसार गाळा

गाळा

जिल्हाधिकारी कार्यालय

नाव पद ईमेल पत्ता फोन फॅक्स
श्री. सिद्धाराम सालीमठ, आय.ए.एस.जिल्हाधिकारी आणि दंडाधिकारीcollector[dot]ahmednagar[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर0241-234500102412322432
श्री. सुहास मापारीअतिरिक्त जिल्हाधिकारीaddcoll[dot]ahmednagar[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर0241-2326296
श्री. राजेंद्रकुमार पाटीलनिवासी उपजिल्हाधिकारीrdc[dot]ahmednagar[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर024123455040241-2353977
श्री. अतुल चोरमारेउप जिल्हाधिकारी, महसूलdycollector-revenue[at]mah[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर0241-2345460
डॉ. रामदास जगतापउपजिल्हाधिकारी, ईजीएसegs-colahm[at]mah[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर0241-2323051
श्री. शाहूराज मोरेजिल्हा पुनर्वसन अधिकारीdro-nagar[at]mah[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर0241-2344276
श्रीमती हेमा बडेजिल्हा पुरवठा अधिकारीsupply-colahm[at]mah[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर0241-2326273
श्री. राहूल पाटीलउपजिल्हा निवडणूक अधिकारीdydeoahmednagar[at]gmail[dot]comजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर0241-23476230241-2320330
श्री. चंद्रशेखर देशमुखएस.एल.ए.ओ १ अहमदनगरslao1-colahm[at]mah[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर0241-2422926
श्री. हिरामण झिरवाळएस.एल.ए.ओ ७ अहमदनगरslao7-colahm[at]mah[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर0241-2422926

उप विभागीय अधिकारी

नाव पद ईमेल पत्ता फोन फॅक्स
श्री. माणिक आहेरउपविभागीय अधिकारी शिर्डीsdo-shirdi[at]mah[dot]gov[dot]inउपविभागीय कार्यालय, शिर्डी2423-255757
श्री. प्रसाद मतेउपविभागीय अधिकारी पाथर्डीsdo-pathardi[at]mah[dot]gov[dot]inउपविभागीय कार्यालय, पाथर्डी2428-222363
श्री. गणेश राठोडउपविभागीय अधिकारी श्रीगोंदाsdo-shrigonda[at]mah[dot]gov[dot]inउपविभागीय कार्यालय, श्रीगोंदा241-2345652
श्री. नितीन पाटीलउपविभागीय कार्यालय, कर्जतsdo-karjat-ahm[at]mah[dot]gov[dot]inउपविभागीय कार्यालय, कर्जत2489-2223872489-222385
श्री. शैलेश हिंगेउपविभागीय अधिकारी संगमनेरsdo-sangamner[at]mah[dot]gov[dot]inउपविभागीय कार्यालय, संगमनेर
श्री. किरण सावंत-पाटीलउपविभागीय अधिकारी श्रीरामपूरsdo-shrirampur[at]mah[dot]gov[dot]inउपविभागीय कार्यालय,श्रीरामपूर2422-223775
श्री. सुधीर पाटीलउपविभागीय अधिकारी नगरsdo-nagar[at]mah[dot]gov[dot]inउपविभागीय कार्यालय,नगर0241-2345194