बंद करा

उप विभागीय अधिकारी

जिल्हयाची विभागणी खालीलप्रमाणे सात उपविभागात केलेली आहे.

अ.न. नाव पद
 श्री. श्रीनिवास अर्जुन  उपविभागीय अधिकारी, नगर
 श्री.अजित थोरबोले
उपविभागीय अधिकारी, कर्जत
 उपविभागीय अधिकारी , पाथर्डी
 श्री. सुधाकर भोसले  उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा
 श्री. शशिकांत मंगरुळे  उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर
 श्री. गोविंद शिंदे  उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी
 श्री. अनिल पवार  उपविभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर