बंद करा

ई-चावडी

अ. क्र. दस्तऐवज प्रकार फाईल 
तालूकास्तरीय ई-चावडी समन्वयक कर्मचारी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, २५४केबी)
फ्लो चार्ट फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, ५०९केबी)
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, २ एमबी)
शासन निर्णय दिनांक – १५/०३/२०२१  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, २६९केबी)
शासन निर्णय दिनांक – १७/०३/२०१२  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, २६०केबी)