बंद करा

डॉ. राजेंद्र भोसले, आय.ए.एस.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर

ईमेल : collector[dot]ahmednagar[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
पद : जिल्हाधिकारी आणि दंडाधिकारी
फोन : 0241-2345001
फॅक्स नंबर : 02412322432