बंद करा

सिद्धेश्वर मंदिर,सिद्धेश्वरवाडी

सिद्धेश्वर मंदिर,सिद्धेश्वरवाडी, तालुका पारनेर

छायाचित्र दालन

  • पारनेर येथील शंकराचे मंदिर
  • शंकराच्या मंदिराचा मागील भाग
  • शंकराच्या मंदिराचे पूर्ण दृश्य

कसे पोहोचाल:

हवाई मार्गाने

जवळचे विमानतळ औरंगाबाद , पुणे ,शिर्डी ( मर्यादित उड्डाणे) आहेत.

रेल्वेमार्गाने

जवळचे रेल्वेस्थानक अहमदनगर आहे.

रस्त्याने

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस स्थानक मधून नियमित राज्य परिवहन बस उपलब्ध आहेत