बंद करा

विशाल गणपती

श्रेणी धार्मिक

श्री विशाल गणपती, माळीवाडा, अहमदनगर
अहमदनगरचे ग्रामदैवत आहे. उंची ११  फूट आहे.

कसे पोहोचाल:

हवाई मार्गाने

जवळचे विमानतळ औरंगाबाद , पुणे ,शिर्डी ( मर्यादित उड्डाणे) आहेत.

रेल्वेमार्गाने

जवळचे रेल्वेस्थानक अहमदनगर आहे.

रस्त्याने

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस स्थानक मधून नियमित राज्य परिवहन बस उपलब्ध आहेत