बंद करा

मढी

तालुका पाथर्डी

हे समाधी स्थान  नवनाथांपैकी एक, श्री कनिफनाथाचे आहे. समाधी सुंदर दगडापासून बनवलेले आहे. होळीच्या उत्सवाच्या दरम्यान गुढीपाडव्याच्या वेळी येथे यात्रा असते.

कसे पोहोचाल:

हवाई मार्गाने

जवळचे विमानतळ औरंगाबाद , पुणे ,शिर्डी ( मर्यादित उड्डाणे) आहेत.

रेल्वेमार्गाने

जवळचे रेल्वेस्थानक अहमदनगर आहे.

रस्त्याने

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस स्थानक मधून नियमित राज्य परिवहन बस उपलब्ध आहेत