बंद करा

तक्रार कशी नोंदवायची?

भेटा: https://grievances.maharashtra.gov.in/en

महाराष्ट्र राज्याचे तक्रार निवारण स्थळ

जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर
स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर | शहर : अहमदनगर | पिन कोड : 414001
फोन : 0241-2345001 | ईमेल : collector[dot]ahmednagar[at]maharashtra[dot]gov[dot]in