बंद करा

Information

चित्र उपलब्ध  नाही आहे

सर्व प्रमाणपत्र

प्रकाशित केलेले: 28/03/2018

महाराष्ट्र लोक सेवा कायद्याचा अधिकार अधिनियम, २०१५ हा एक क्रांतिकारक कायदा आहे. या अधिनियमात असे प्रदान करण्यात आले आहे की नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळबध्दतेने राज्य सरकारकडून सेवा प्रदान करण्यात येईल. या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य आयोगाकडे सेवा देण्याचे काम सुरु आहे. या कमिशनचे प्रमुख राज्य प्रमुख आयुक्त श्री. स्वाधीन क्षत्रिय, पूर्वी […]

अधिक