बंद करा

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा मे २०२१ निकालपत्र – लिपिक संवर्ग , तलाठी संवर्ग 23/11/2021 23/11/2022 पहा (194 KB) Clerk RQT Exam 2021 (5 MB) Talathi RQT Exam 2021 (10 MB)
अहमदनगर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद – अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी जाहिरात

अहमदनगर जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद – अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी जाहिरात

19/10/2022 18/11/2022 पहा (363 KB)
Aapda Mitra (आपदा मित्र) Registration Form (अहमदनगर)
नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा
27/09/2022 15/10/2022 पहा (92 KB)
तक्रार निवारण प्राधिकारी या पदाकरीता अर्जाचा नमुना

तक्रार निवारण प्राधिकारी या पदाकरीता अर्जाचा नमुना

05/09/2022 16/09/2022 पहा (762 KB)
बाह्ययंत्रणेद्वारे तात्पुरत्या स्वरूपात (कंत्राटी) तत्वावर १ शिपाई पद भरती

बाह्ययंत्रणेद्वारे तात्पुरत्या स्वरूपात (कंत्राटी) तत्वावर १ शिपाई पद भरती-सहायक संचालक ,नगर रचना अहमदनगर

13/09/2022 16/09/2022 पहा (440 KB)
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत म.रा.ए.नि. संस्था द्वारे कार्यरत एआरटी केंद्र, जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथे कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकारी पद भरती

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत म.रा.ए.नि. संस्था द्वारे कार्यरत एआरटी केंद्र, जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथे कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकारी पद भरती

23/06/2022 12/07/2022 पहा (546 KB)
वाळू गटांचे खाणकाम व खाणपट्टे लिलावाकरीता – मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक

ई निविदा – अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू गटांचे खाणकाम आराखडा, जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल व शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टे लिलावाकरीता भूवैज्ञानिक तांत्रिक अहवाल तयार करणेकरीता मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूकीकरीता

17/06/2022 24/06/2022 पहा (2 MB)
नियतकालिक बदल्या – 2022 (अव्वल कारकून , मंडळ अधिकारी , महसूल सहाय्यक, वाहनचालक)

नियतकालिक बदल्या – 2022
( अव्वल कारकून , मंडळ अधिकारी , महसूल सहाय्यक, वाहनचालक)

06/05/2022 20/05/2022 पहा (79 KB) महसूल सहाय्यक (4 MB) अव्वल कारकून , मंडळ अधिकारी (6 MB) वाहनचालक (2 MB)
राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक आणि विभागीय लोकसेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, नाशिक या कार्यालयात स्वीयेत्तर सेवेअंतर्गत प्रतिनियुक्तीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात

राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक आणि विभागीय लोकसेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, नाशिक या कार्यालयात स्वीयेत्तर सेवेअंतर्गत प्रतिनियुक्तीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात

25/03/2022 06/04/2022 पहा (993 KB)
अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी संवर्गाची दिनांक -०१/०१/२०१८ रोजीची सेवाज्येष्ठता यादी

अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी संवर्गाची दिनांक -०१/०१/२०१८ रोजीची सेवाज्येष्ठता यादी

09/03/2022 23/03/2022 पहा (79 KB) अव्वल कारकून (2 MB) मंडळाधिकारी (3 MB)