बंद करा

जेष्ठता यादी

जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची

०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची

महसूल सहाय्यक, तलाठी, वाहनचालक, शिपाई, पहारेकरी, स्वच्छक

16/06/2022 30/06/2022 पहा (79 KB) महसूल सहाय्यक (5 MB) Talathi (8 MB) वाहनचालक (701 KB) शिपाई (3 MB) पहारेकरी (592 KB) स्वच्छक (562 KB)
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे मे ते ऑक्टोबर २०२१ अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे मे ते ऑक्टोबर २०२१ अखेर

 

08/10/2021 31/05/2022 पहा (250 KB) मे २०२१ (384 KB) जून २०२१ (385 KB) जुलै २०२१ (400 KB) ऑगस्ट २०२१ (399 KB) सप्टेंबर २०२१ (401 KB) ऑक्टोबर २०२१ (406 KB)
दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ३१/१२/२०२० या कालावधीची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता सूची

दिनांक ०१/०१/२०१५ ते ३१/१२/२०२० या कालावधीची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठता सूची

28/04/2022 13/05/2022 पहा (79 KB) अव्वल कारकून (7 MB) मंडळाधिकारी (7 MB)
तलाठी संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची

तलाठी संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची

28/04/2022 11/05/2022 पहा (7 MB)
०१-०१-२०२१ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठता सूची

०१-०१-२०२१ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठता सूची

संवर्ग – महसूल सहाय्यक, वाहनचालक, शिपाई, पहारेकरी, स्वच्छक

24/03/2022 14/04/2022 पहा (79 KB) महसूल सहाय्यक (5 MB) वाहनचालक (782 KB) शिपाई (3 MB) पहारेकरी (717 KB) स्वच्छक (675 KB)
अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी दि. ०१/०१/२०१८ ते ३१/१२/२०२० अखेरची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची

अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी संवर्गाची ज्येष्ठता यादी दि. ०१/०१/२०१८ ते ३१/१२/२०२० अखेरची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची

21/03/2022 02/04/2022 पहा (79 KB) अव्वल कारकून (3 MB) मंडळाधिकारी (3 MB)
अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी संवर्गाची दिनांक -०१/०१/२०१८ रोजीची सेवाज्येष्ठता यादी

अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी संवर्गाची दिनांक -०१/०१/२०१८ रोजीची सेवाज्येष्ठता यादी

09/03/2022 23/03/2022 पहा (79 KB) अव्वल कारकून (2 MB) मंडळाधिकारी (3 MB)
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे डिसेंबर २०२० अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे डिसेंबर २०२० अखेर

01/02/2021 01/02/2022 पहा (378 KB)
जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे नोव्हेंबर २०२० अखेर

जिल्हास्तरीय सामायिक जेष्ठता प्रतिक्षासूची माहे नोव्हेंबर २०२० अखेर

18/12/2020 28/12/2021 पहा (375 KB)
अंतिम ज्येष्ठता सूची – २०२१

अंतिम ज्येष्ठता सूची – २०२१

संवर्ग – तलाठी, महसूल सहाय्यक, वाहनचालक, शिपाई, पहारेकरी, स्वच्छक

17/03/2021 30/04/2021 पहा (196 KB) Cadre-Talathi (8 MB) Cadre-Revenue Assistant (8 MB) Cadre-Driver (847 KB) Cadre-Peon (2 MB) Cadre-Watchman (726 KB) Cadre-Sweeper (630 KB)