बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
आपले सरकार सेवा केंद्र अंतिम निवड यादी (प्रपत्र – क)

आपले सरकार सेवा केंद्र अंतिम निवड यादी (प्रपत्र – क)

18/05/2022 06/02/2023 पहा (1 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र अंतिम निवड यादी २०२०-२१ (प्रपत्र – ड)

आपले सरकार सेवा केंद्र अंतिम निवड यादी २०२०-२१ (प्रपत्र – ड)

02/06/2022 06/02/2023 पहा (787 KB)
निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( लिपीक ) जानेवारी २०२२

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा ( लिपीक ) जानेवारी २०२२

20/05/2022 20/05/2023 पहा (2 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र अंतिम निवड यादी (2020-2021)

आपले सरकार सेवा केंद्र अंतिम निवड यादी (2020-2021)

07/02/2022 06/02/2023 पहा (4 MB)
निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (लिपिक संवर्ग) जुलै २०२१

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (लिपिक संवर्ग) जुलै २०२१

 

07/12/2021 07/12/2022 पहा (2 MB)
निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१

निकालपत्रक – विभागीय दुय्यमसेवा परीक्षा (तलाठी संवर्ग) ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१

07/12/2021 07/12/2022 पहा (6 MB)
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ प्राथमिक अधिसूचना

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ प्राथमिक अधिसूचना

14/02/2020 14/02/2023 पहा (2 MB) Gunjalwadi (1 MB) Lohare Mirpur (1 MB) Mogras (1 MB) Sangavi (1 MB)
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ प्राथमिक अधिसूचना

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ प्राथमिक अधिसूचना

11/12/2019 01/12/2025 पहा (3 MB) Nilwande (2 MB) Mogras-Akole (2 MB) Lohare (2 MB) Gunjalwadi (2 MB)
संग्रह