बंद करा

पिण्याचे पाणी वाहतूक ई-निविदा सूचना

पिण्याचे पाणी वाहतूक ई-निविदा सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
पिण्याचे पाणी वाहतूक ई-निविदा सूचना

अहमदनगर जिल्हयातील टंचाईग्रस्त गाव  वाड्यांना  टँकर द्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेकामी  टँकर पुरवठ्या संदर्भात ई-निविदा सूचना

29/10/2018 27/11/2018 पहा (341 KB)