बंद करा

शिर्डी नगरपंचायत,शिर्डी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम -२०२१

शिर्डी नगरपंचायत,शिर्डी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम -२०२१
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
शिर्डी नगरपंचायत,शिर्डी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम -२०२१

शिर्डी नगरपंचायत,शिर्डी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रारुप प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम -२०२१

12/11/2021 18/11/2021 पहा (630 KB)