बंद करा

शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा – ई-निविदा आणि ई-लिलाव – व्दितीय मुदतवाढ

शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा – ई-निविदा आणि ई-लिलाव – व्दितीय मुदतवाढ
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा – ई-निविदा आणि ई-लिलाव – व्दितीय मुदतवाढ

शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा – ई-निविदा आणि ई-लिलाव – व्दितीय मुदतवाढ

17/03/2022 21/03/2022 पहा (6 MB) खाणपट्टा - प्रथम मुदतवाढ (651 KB) खाणपट्टा - व्दितीय मुदतवाढ (646 KB)