बंद करा

वैद्यकीय समन्वयक आणि डेटा एंट्री ऑपरेटरची भरती

वैद्यकीय समन्वयक आणि डेटा एंट्री ऑपरेटरची भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
वैद्यकीय समन्वयक आणि डेटा एंट्री ऑपरेटरची भरती
जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय समन्वयक व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर भरती
22/11/2019 02/12/2019 पहा (955 KB)