बंद करा

वाळू गटांचे खाणकाम व खाणपट्टे लिलावाकरीता – मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक

वाळू गटांचे खाणकाम व खाणपट्टे लिलावाकरीता – मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
वाळू गटांचे खाणकाम व खाणपट्टे लिलावाकरीता – मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक

ई निविदा – अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू गटांचे खाणकाम आराखडा, जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल व शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टे लिलावाकरीता भूवैज्ञानिक तांत्रिक अहवाल तयार करणेकरीता मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूकीकरीता

17/06/2022 24/06/2022 पहा (2 MB)