बंद करा

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत एआरटी केंद्र, जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी आणि औषधनिर्माता पदभरती (कंत्राटी पध्द्तीने)

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत एआरटी केंद्र, जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी आणि औषधनिर्माता पदभरती (कंत्राटी पध्द्तीने)
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत एआरटी केंद्र, जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी आणि औषधनिर्माता पदभरती (कंत्राटी पध्द्तीने)

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत एआरटी केंद्र, जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी आणि औषधनिर्माता पदभरती (कंत्राटी पध्द्तीने)

27/08/2019 11/09/2019 पहा (199 KB)