बंद करा

राष्ट्रीय एडएस नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत एआरटी सेंटर, जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे वैद्यकीय अधिकारी आणि औषधनिर्माता पदभरती (कंत्राटी पद्धतीने)

राष्ट्रीय एडएस नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत एआरटी सेंटर, जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे वैद्यकीय अधिकारी आणि औषधनिर्माता पदभरती (कंत्राटी पद्धतीने)
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
राष्ट्रीय एडएस नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत एआरटी सेंटर, जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे वैद्यकीय अधिकारी आणि औषधनिर्माता पदभरती (कंत्राटी पद्धतीने)

राष्ट्रीय एडएस नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत एआरटी सेंटर, जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथे वैद्यकीय अधिकारी (2-पद) आणि औषधनिर्माता (1-पद)  पदभरती (कंत्राटी पद्धतीने)

27/05/2021 07/06/2021 पहा (308 KB)