बंद करा

राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक आणि विभागीय लोकसेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, नाशिक या कार्यालयात स्वीयेत्तर सेवेअंतर्गत प्रतिनियुक्तीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात

राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक आणि विभागीय लोकसेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, नाशिक या कार्यालयात स्वीयेत्तर सेवेअंतर्गत प्रतिनियुक्तीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक आणि विभागीय लोकसेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, नाशिक या कार्यालयात स्वीयेत्तर सेवेअंतर्गत प्रतिनियुक्तीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात

राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक आणि विभागीय लोकसेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, नाशिक या कार्यालयात स्वीयेत्तर सेवेअंतर्गत प्रतिनियुक्तीने भरावयाच्या पदासाठी जाहीरात

25/03/2022 06/04/2022 पहा (993 KB)