बंद करा

मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१९-२० करिता अहमदनगर जिल्ह्यासाठी संवैधानिक लेखापरीक्षक यांची नेमणूकीबाबत

मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१९-२० करिता अहमदनगर जिल्ह्यासाठी संवैधानिक लेखापरीक्षक यांची नेमणूकीबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१९-२० करिता अहमदनगर जिल्ह्यासाठी संवैधानिक लेखापरीक्षक यांची नेमणूकीबाबत

मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१९-२० करिता अहमदनगर जिल्ह्यासाठी संवैधानिक लेखापरीक्षक यांची नेमणूकीबाबत

26/12/2019 03/01/2020 पहा (2 MB)