बंद करा

प्रेस नोट – एनरोलमेंट ते इलेक्शन (E2E) पर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक दिव्यांग-स्नेही करणे आवश्यक आहेः सीईसी श्री सुनील अरोरा

प्रेस नोट – एनरोलमेंट ते इलेक्शन (E2E) पर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक दिव्यांग-स्नेही करणे आवश्यक आहेः सीईसी श्री सुनील अरोरा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
प्रेस नोट – एनरोलमेंट ते इलेक्शन (E2E) पर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक दिव्यांग-स्नेही करणे आवश्यक आहेः सीईसी श्री सुनील अरोरा

प्रेस नोट – एनरोलमेंट ते इलेक्शन (E2E) पर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक दिव्यांग-स्नेही करणे आवश्यक आहेः सीईसी श्री सुनील अरोरा

20/12/2019 31/03/2020 पहा (1 MB)