बंद करा

नियतकालीक बदल्या सन २०१८, संवर्ग – अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी

नियतकालीक बदल्या सन २०१८, संवर्ग – अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
नियतकालीक बदल्या सन २०१८, संवर्ग – अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी

अवघड व बिगर अवघड क्षेत्रातील –  रिक्त पदांची माहिती, बदलीपात्र कर्मचार्याची माहिती, विवरणपत्र-2

23/04/2018 05/05/2018 पहा (765 KB)