बंद करा

नियतकालिक बदल्या – 2022 (अव्वल कारकून , मंडळ अधिकारी , महसूल सहाय्यक, वाहनचालक)

नियतकालिक बदल्या – 2022 (अव्वल कारकून , मंडळ अधिकारी , महसूल सहाय्यक, वाहनचालक)
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
नियतकालिक बदल्या – 2022 (अव्वल कारकून , मंडळ अधिकारी , महसूल सहाय्यक, वाहनचालक)

नियतकालिक बदल्या – 2022
( अव्वल कारकून , मंडळ अधिकारी , महसूल सहाय्यक, वाहनचालक)

06/05/2022 20/05/2022 पहा (79 KB) महसूल सहाय्यक (4 MB) अव्वल कारकून , मंडळ अधिकारी (6 MB) वाहनचालक (2 MB)