बंद करा

नियतकालिक बदल्या सन २०२३

नियतकालिक बदल्या सन २०२३
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
नियतकालिक बदल्या सन २०२३

नियतकालिक बदल्या सन २०२३ संवर्ग  – महसूल सहाय्यक,  अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी, वाहनचालक

22/05/2023 26/05/2023 पहा (250 KB) शासन निर्णय 09-04-2018 - विवरणपत्र 2 (386 KB) माजी सैनिक बदली प्राधान्यक्रम (141 KB) Replacement Option Pattern (389 KB) महसूल सहाय्यक (4 MB) अव्वल कारकून व मंडळाधिकारी (3 MB) वाहनचालक (1 MB)