बंद करा

नियतकालिक बदल्या सन २०१८ संवर्ग लिपिक-टंकलेखक

नियतकालिक बदल्या सन २०१८ संवर्ग लिपिक-टंकलेखक
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
नियतकालिक बदल्या सन २०१८ संवर्ग लिपिक-टंकलेखक

नियतकालिक बदल्या सन २०१८  संवर्ग लिपिक-टंकलेखक, रिक्त पदांची यादी,बदलीस पात्र कर्मचार्यांची यादी व विवरण पत्र-2

26/04/2018 05/05/2018 पहा (330 KB)